1
Najpoważniejszym kłopotem pożyczkodawcy jest wiadomo nierzetelny dłużnik, czyli brak spłaty zadłużenia zgodnie z stwierdzonymi w umowie warunkami. Sporo pań skarży się na pracy komornicze na lokalnym rynku, ale lub nierzetelnym dłużnikom należą się w zespole jakiekolwiek przywileje? Problem nierzetelnego dłużnika rośnie na aktualnym rynku kredytowym także warto przez chwilę o nim podyskutować.