1
Najważniejszym problemem pożyczkodawcy jest wiadomo nierzetelny dłużnik, mianowicie brak spłaty zadłużenia zgodnie z zdecydowanymi w zgodzie warunkami. Dużo pań skarży się na praktyki komornicze na polskim rynku, jednak bądź nierzetelnym dłużnikom należą się w komplecie jakiekolwiek przywileje? Problem nierzetelnego dłużnika organizuje na dzisiejszym rynku kredytowym dodatkowo o przez chwilę o nim