1
Najistotniejszym problemem pożyczkodawcy jest otwarcie nierzetelny dłużnik, zatem brak spłaty zadłużenia zgodnie z stwierdzonymi w konwencji warunkami. Mnóstwo osób skarży się na obserwacji komornicze na lokalnym rynku, tylko czy nierzetelnym dłużnikom należą się w całokształcie jakiekolwiek przywileje? Problem nierzetelnego dłużnika leży na nowoczesnym rynku kredytowym również warto przez chwilę